fc2ブログ

第450回 宗教関連の中国語表現(5)

第450回 宗教関連の中国語表現(5)

今回は、宗教関連の中国語表現(5)をお届けします。


では始めます。


中: 神道 shen2 dao4
日: 神道

中: 女巫 nv3 wu1
日: 巫女

中: 儒教 ru2 jiao4
日: 儒教

中: 孔子 kon3 zi3
日: 孔子

中: 性靈 xing4 ling2
日: 魂

中: 三位一體 san1 wei4 yi1 ti3
日: 《キリスト教》三位一体

中: 拜火教 bai4 huo3 jiao4
日: ゾロアスター教

中: 薩滿教 sa4 man3 jiao4
日: シャーマニズム

中: 或巫師 huo4 wu1 shi1
日: シャーマン

中: 藏傳佛教 cang2 chuan2 fo2 jiao4
日: チベット仏教

次回は、家電 3Cの中国語表現 (9)をお届けしますので、
お楽しみに。

最後までお読み頂き、有難う御座いました。

謝謝。

再見。

第449回 宗教関連の中国語表現(4)

第449回 宗教関連の中国語表現(4)

今回は、宗教関連の中国語表現(4)をお届けします。


では始めます。


中: 猶太人 you2 tai4 ren2
日: ユダヤ人

中: 希伯來人 xi1 bo2 lai2 ren2
日: ヘブライ人

中: 佛教 fo2 jiao4
日: 仏教

中: 佛陀 fo2 tuo2
日: 仏陀、釈迦、お釈迦さん

中: 菩薩 pu2 sa4
日: 菩薩

中: 觀音菩薩 guan1 yin1 pu2 sa4
日: 観世音菩薩

中: 印度教 yin4 du4 jiao4
日: ヒンドゥー教

中: 印度教徒 yin4 du4 jiao4 tu2
日: ヒンドゥー教徒

中: 道教 dao4 jiao4
日: 道教

中: 道教信徒 dao4 jiao4 xin4 tu2
日: 道教徒

次回は、宗教関連の中国語表現(5)をお届けしますので、
お楽しみに。

最後までお読み頂き、有難う御座いました。

謝謝。

再見。

第448回 宗教関連の中国語表現(3)

第448回 宗教関連の中国語表現(3)

今回は、宗教関連の中国語表現(3)をお届けします。


では始めます。


中: 新教 xin1 jiao4
日: プロテスタント

中: 新教徒 xin1 jiao4 tu2
日: プロテスタント教徒、新教徒

中: 英國國教 ying1 guo2 guo2 jiao4
日: 英国国教会

中: 正教 zheng4 jiao4
日: ギリシャ正教

中: 東正教 dong1 zheng4 jiao4
日: ギリシャ正教会

中: 回教 hui2 jiao4
日: イスラム教

中: 清真 qing1 zhen1
日: ハラル食品

中: 猶太教 you2 tai4 jiao4
日: ユダヤ教

中: 猶太 you2 tai4
日: ユダヤ教徒

次回は、宗教関連の中国語表現(4)をお届けしますので、
お楽しみに。

最後までお読み頂き、有難う御座いました。

謝謝。

再見。

第447回 宗教関連の中国語表現(2)

第447回 宗教関連の中国語表現(2)

今回は、宗教関連の中国語表現(2)をお届けします。


では始めます。


中: 教皇 jiao4 huang2
日: ローマ法王

中: 教皇 jiao4 huang2
日: ローマ教皇(現在の日本ではこちらが定訳)

中: 樞機主教 shu1 ji1 zhu3 jiao4
日: 枢機卿

中: 教皇保羅二世 jiao4 huang2 bao3 luo2 er4 shi4
日: 法王(教皇)ヨハネ・パウロ二世

中: 天主教 tian1 zhu3 jiao4
日: カトリック

中: 天主教徒 tian1 zhu3 jiao4 tu2
日: カトリック教徒

中: 主教 zhu3 jiao4
日: 司教

中: 大主教 da4 zhu3 jiao4
日: 大司教

中: 教區 jiao4 qu1
日: 教区

中: 耶穌教 ye2 su1 jiao4
日: プロテスタント

次回は、宗教関連の中国語表現(3)をお届けしますので、
お楽しみに。

最後までお読み頂き、有難う御座いました。

謝謝。

再見。
夢の通訳機
おすすめのメルマガ
シャープ スキャナー辞書 なぞる中国語辞書
Amazon kindle unlimited
ふるさと納税
ブログランキングに参加中
Amazon
小中学生の家庭学習
インターネット学習塾のショウイン
カテゴリ
月別アーカイブ
RSSリンクの表示