fc2ブログ

第12回 期日の表現

第12回 期日の表現

今回は期日の表現について勉強します。

最初に曜日です。

日曜日以外は数字を使って表現します。

月曜日 星期一 xing1qi1 yi1 (シンチー イー)

火曜日 星期二 xing1qi1 er4 (シンチー アール)

水曜日 星期三 xing1qi1 san1 (シンチー サン)

木曜日 星期四 xing1qi1 si4 (シンチー スー)

金曜日 星期五 xing1qi1 wu3 (シンチー ウゥ)

土曜日 星期六 xing1qi1 liu4 (シンチー リョウ)

日曜日 星期日 xing1qi1 ri4 (シンチー リィ)

   (星期天 xing1qi1 tian1)(シンチー ティェン)

日曜日は二通りの表現があります。
尚、カタカナで発音をご参考用に表記しましたが、
勿論、実際の発音は今まで練習してきた正しい発音
でお願いします。

続いて年と月の表現です。

2011年3月11日は
二零一一年三月十一日
er4 ling2 yi1 yi1 nian2 san1 yue4 shi2 yi1 ri4.

一月 yi1 yue4

二月 er4 yue4

三月 san1 yue4

四月 si4 yue4

五月 wu3 yue4

六月 liu4 yue4

七月 qi1 yue4

八月 ba1 yue4

九月 jiu3 yue4

十月 shi2 yue4

十一月 shi2 yi1 yue4

十二月 shi2 er4 yue4

その他の期日表現です。

今日 今天 jin1 tian1

明日 明天 ming2 tian1

明後日 後(后)天 hou4 tian1
(后という字は簡体字、即ち中国の大陸の方で使われます)

昨日 昨天 zuo2 tian1

一昨日 前天 qian2 tian1

今週 這個星期 zhe4 ge xing1 qi1

先週 上個星期 shang4 ge xing1 qi1

来週 下個星期 xia4 ge xing1 qi1

今年 今年 jin1 nian2

来年 明年 ming2 nian2

再来年 後(后)年 hou4 nian2

去年 去年 qu4 nian2

一昨年 前年 qian2 nian2

期日に関する簡単な会話表現をみてみます。

今日は何曜日ですか?
今天是星期幾(几)? (几は幾の簡体字です)
jin1 tian1 shi4 xing1 qi1 ji3 ?

今日は月曜日です。
今天是星期一。
jin1 tian1 shi4 xing1 qi1 yi1.

昨日は何日でしたか?
昨天是幾(几)号?
(話し言葉では号を使います)
zuo2 tian1 shi4 ji3 hao4 ?

昨日は11日でした。
昨天是十一号。
zuo2 tian1 shi4 shi2 yi1 hao4.

今年は何年ですか?
今年是多少年?
jin1 nian2 shi4 duo1 shao nian2 ?

今年は2011年です。
今年是二零一一年。
jin1 nian2 shi4 er4 ling2 yi1 yi1 nian2.

私は週に5日間仕事をします。
我一個星期工作五天。
wo3 yi2 ge xing1 qi1 gong1 zuo4 wu3 tian1.

彼は1年のうち3ヶ月休みます。
他一年休息三個月。
ta1 yi4 nian2 xui1 xi san1 ge yue4.

今回はこれまでとします。

次回は時間の表現とお金の表現を勉強します。


有難うございました。

再見

  
 
夢の通訳機
おすすめのメルマガ
シャープ スキャナー辞書 なぞる中国語辞書
Amazon kindle unlimited
ふるさと納税
ブログランキングに参加中
Amazon
小中学生の家庭学習
インターネット学習塾のショウイン
カテゴリ
月別アーカイブ
RSSリンクの表示